Arhitektoniskā vīzija

“The snake which cannot cast its skin has to die. As well the minds which are prevented from changing their opinions; they cease to be mind.” 

 /Friedrich Nietzsche/

Celts 1878.gadā, Cēsu Vecais alus brūzis reiz bija daļa no jaunā Cēsu pils kompleksa. Šodien tā būves glabā unikālu 18., 19. un 20. gadsimta industriālo mantojumu. Lai gan iekļauts Valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā, kopš 2000.gada brūzis bijis pamests, tā ēkas nepilnīgi izmantotas un lielākoties sabiedrībai slēgtas. Vides risinājumu institūts brūzi iecerējis atdzīvināt no jauna. Sadarbojoties ar latviešu arhitektiem Andru Odumāni un Austri Mailīti, radīta arhitektoniska vīzija, lai tuvāko gadu laikā brūzis kļūtu par vidi, kurā darboties jaunajiem zinātniekiem, māksliniekiem un citu nozaru speciālistiem un kopīgiem spēkiem modelētu jaunus nākotnes attīstības scenārijus.

"Brūža atdzimšana" - tā būs performance kā laikā, tā arī telpā.

Brūža arhitektoniskā vīzija atbilst "slow architecture" būtībai, kas veidota pakāpeniskā attīstībā, pārbūves procesam pašam par sevi kļūstot par publisku performanci. Par galveno arhitektonisko tēlu izvēlētas sastatnes - koka konstrukciju režģis, kas aizsargās brūža pagrabus, vienlaicīgi ļaujot tajos ieplūst gaismai un veidojot telpisku vizuālo ainu.

Brūža atdzīvināšanas stratēģija sastāv no trim pakāpeniskas atīstības posmiem. Pirmkārt, sakārtot kompleksa daļu Pils laukuma pusē. Otrkārt, kompleksa arhitektoniski vērtīgo daļu saglabāšanās nodrošināšana. Un treškārt, jaunu apjomu būvniecība un publiskās ārtelpas izveide. Arhitektoniskās vīzijas rezultātā paredzēts atvērt brūža teritoriju pret Pils parku un Pils laukumu, izveidojot asi, kas savienos visas brūža kompleksa ēkas un to fukcijas (izstāžu zāles, darbnīcas, administrāciju, dzīvošanas telpas u.c.). 

Apbūves mērķis ir atdzīvināt brūža kultūrvēsturisko vērtību, apvienojot vēsturisko arhitektūru ar nākotnes vīzijām, radot atvērtu vidi, kurā atteikties no pastāvošās domāšans iekārtas un radīt jaunus, efektīvus risinājumus.