Copernicus Hackathon & Climathon

Copernicus Hackathon and Climathon Riga 2018

2018.gada 26. oktobris

Norises vieta: Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrika (Ķīpsalas iela 6, Rīga)

Organizatori: Vides risinājumu institūts, Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrika

Hakatona tēma: Copernicus satelītu datu iespējas pilsētu viedai pārvaldīšanai klimata pārmaiņu kontekstā

 

Par Copernicus Hackathon & Climathon

Copernicus Hackathon and Climathon ir starptautiska iniciatīva, kas rada tūkstošiem ideju un praktisku risinājumu klimata pārmaiņu izraisītajām problēmām dažādās pasaules vietās. Copernicus Hackathon and Climathon Riga 2018 tēma ir "Copernicus satelītu datu iespējas pilsētu viedai pārvaldīšanai klimata pārmaiņu kontekstā”. Hakatons notiks 26. oktobrī Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrikā un ilgs 24 stundas. Tā laikā starpdisciplināras komandas risinās vairāku Latvijas pašvaldību izaicinājumus, kas saistīti ar klimata pārmaiņu izraisītajām sekām.

Hakatonā aicināti piedalīties uzņēmēji, studenti, pētnieki un profesionāļi, kuru zināšanas un prasmes varētu palīdzēt radīt novatoriskus risinājumus gudrai pilsētu pārvaldīšanai klimata pārmaiņu kontekstā. Dalībniekiem ir jāpārstāv tādas jomas kā programmēšana, grafiskais un programmatūru dizains, pilsētplānošana, mārketings, datu pētniecība, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, Zemes novērošana, projektu vadība, vides inženierija, vides aizsardzība, finanses, un citas jomas.

Hakatona iesildīšanās pasākumi

16. oktobris - Cēsis, Koprades māja Skola6 (Lielā Skolas iela 6, Cēsis) - nenotiek, aicinām interesentus pieteikties uz iesildīšanās pasākumiem Rīgā vai Liepājā

17. oktobris - Rīga, RISEBA (RISEBA galvenā ēka, Meža iela 1, korpuss 6., 24.telpa, Rīga)

18.oktobris - Liepāja, LIAA Liepājas biznesa inkubators (Dārza iela 4/8, Liepāja)

Nedēļu pirms 24 stundu hakatona notiks 3 hakatona iesildīšanas pasākumi – praktiski semināri – Cēsīs, Rīgā un Liepājā. Pasākumu dalībniekiem būs iespēja iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par Copernicus satelītu datiem, to pieejamību, datu apstrādes rīkiem un mūsdienu pilsētu izaicinājumiem klimata pārmaiņu kontekstā. Iesildīšanās pasākumu dalībnieki saņems Copernicus Academy sertifikātu, kas apliecinās lekcijās un darbnīcās iegūtās zināšanas un prasmes.

Iesildīšanās pasākumu - praktisko semināru programmu iespējams skatīt šeit.

Pieteikties semināriem iespējams šeit.

Semināru materiāli: 

Hakatona norise

Hakatona dalībniekiem 24 stundu laikā būs jāizstrādā risinājums funkcionējoša prototipa līmenī kādai no četru pašvaldību - Cēsu, Jelgavas, Salacgrīvas, Valmieras un Liepājas, izvirzītajām problēmām vai arī pašu definētam izaicinājumam. Pasākuma ievadā dalībniekus detalizētāk iepazīstinās ar katras pilsētas izaicinājumu, kā arī nozares eksperti un profesionāļi dalīsies savā pieredzē un zināšanās par pilsētu attīstību un pārvaldību klimata pārmaiņu kontekstā un riska faktoriem jaunu risinājumu, produktu un pakalpojumu radīšanā. Pasākuma īpašais viesis – Eiropas Komisijas pārstāvis Mr. Thibaud Delourme iepazīstinās dalībniekus ar Copernicus programmu un Copernicus jaunuzņēmumu iniciatīvu.

Pēc tam sāksies darbs komandās - dalībnieki, kas pieteikušies individuāli, tiks apvienoti starpdisciplinārās komandās. Komandas darbosies profesionālu mentoru pavadībā un pasākuma laikā būs iespējams apmeklēt nozaru ekspertu vadītas darbnīcas par dažādām tēmām, kas palīdzēs ideju attīstīšanā. Ņemot vērā, ka pasākums norisināsies 24 stundas, organizatori parūpēsies par dalībnieku enerģijas atjaunošanu, nodrošinot ēdināšanu, vietu atpūtai un iespēju izkustēties.

No rīta komandas prezentēs darba rezultātus profesionālai žūrijai, kuri novērtēs visus piedāvātos risinājumus un apbalvos labākos.

Hakatona programma pieejama šeit.

Pilsētu IZAICINĀJUMU apraksti:

Pilsētu izaicinājumu PREZENTĀCIJAS:

Hakatona LEKCIJAS UN PREZENTĀCIJAS:

Balvu fonds:

Veiksmīgāko risinājumu autori saņems iespēju attīstīt savu ideju profesionālu biznesa mentoru pavadībā uzņēmējdarbības atbalsta programmā Copernicus AcceleratorClimate-KIC Greenhouse biznesa inkubatorā, kā arī citas balvas 3500,00 EUR apmērā turpmāko ideju attīstīšanai un profesionālajai pilnveidei.  

Viss par pieteikšanos hakatonam šeit.

 

Copernicus Hackathon and Climathon Riga 2018 notiek Copernicus Hackaton un Climate-KIC programmu ietvaros. Tās ir starptautiskas iniciatīvas, kuru ietvaros Eiropas iedzīvotāji tiek aicināti izzināt satelītu datu iespējas un rast praktiski pielietojamus risinājumus dažādiem ar klimata pārmaiņām saistītiem izaicinājumiem. 

Par Copernicus:

Copernicus ir lielākā  Zemes novērošanas programma pasaulē, kuras ietvaros ir izveidota Sentinel satelītu flote. Tā nodrošina brīvpieejas optiskos, radara datus un aktuālu informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras un okeānu ekosistēmām. Tai ir plašs pielietojums, tostarp klimata pārmaiņu novērošanai un novēršanai. Hakatona dalībniekiem tiks nodrošināta pieeja Copernicus satelītu un citu veidu brīvpieejas datiem. Vides risinājumu institūts ir Copernicus Relay un Copernicus Academy tīklu pārstāvis Latvijā.

Vairāk par Copernicus iespējams uzzināt šeit.

Par Climate-KIC:

Climate-KIC ir lielākais Eiropas Savienības sabiedriskās pārvaldes un privāto organizāciju partnerības tīkls, kas pielieto inovatīvas pieejas klimata pārmaiņu izaicinājumu risināšanā, pārklājot četras prioritārās jomas: pilsētu teritorijas, zemes resursu izmantošana, ražošanas sistēmas, klimata pārmaiņu mērījumi un finanses. Copernicus Hackathon and Climathon Riga 2018 norisinās Climate-KIC iniciatīvas Climathon ietvaros. Climate-KIC pārstāvis Latvijā ir Rīgas Tehniskā universitāte.

Vairāk par Climate-KIC iespējams uzzināt šeit.