Par kampaņu

Zālāju izpētes kampaņa skolu jauniešiem “Dzīvā augsne”

Vides risinājumu institūts uzsāk sabiedriskās zinātnes kampaņu “Dzīvā augsne”, kurā augsnes un zālāju izpēti veiks skolas vecuma jaunieši. Viņu ievāktie dati un informācija sniegs būtisku atbalstu zinātniekiem Latvijas vērtīgo resursu – zālāju – izpētē.

Kampaņu “Dzīvā augsne” organizē Vides risinājumu institūts sadarbībā ar Latvijas Universitātes pētniekiem, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmu un biedrību “Latvijas Mazpulki”. Tajā iesaistījušies skolas vecuma jaunieši no visas Latvijas. Kampaņas mērķis ir iesaistīt skolēnus īstā pētniecības procesā. Organizatori uzsver, ka tas palīdzēs atraisīt jauniešos pētnieku potenciālu, sniegs vērtīgas zināšanas par augsni un tajā dzīvojošo organismu nozīmi, kā arī palīdzēs pētniekiem zālāju izpētē.

Vides risinājumu institūta pētniece Rūta Abaja skaidro kampaņas nozīmību: “zālāji ir viens no vērtīgajiem Latvijas dabas resursiem. To kvalitāti, auglību un veselību nosaka augsne un tajā dzīvojošie kukaiņi, sēnes, baktērijas un citi dzīvie organismi. Augsnē dzīvojošo radību daudzumu un dažādību ietekmē augsnes īpašības, cilvēka darbības, laikapstākļi un klimata izmaiņas. Ir svarīgi pazīt un rūpēties par augsnes dzīvajām radībām, jo tā mēs varam saglabāt zālāju un augu daudzveidību.”

Kampaņa “Dzīvā augsne” norisināsies no 2021. gada maija līdz septembrim. Par galveno pētījuma instrumentu izvēlēti tējas maisiņi. Vasaras sākumā jauniešiem būs uzdevums maisiņus nosvērt un ierakt augsnē – pļavā, mauriņā vai ganībās. Tajā brīdī būs jānosaka arī augsnes struktūra. Vasaras beigās dalībnieki izraks maisiņus un novērtēs, cik ļoti tēja tajos ir sadalījusies. Pēc tam tējas maisiņu svara izmaiņu dati būs jānodod zinātniekiem, kuri tos pielietos zālāju augsnes izpētē.Kampaņu organizē Vides risinājumu institūta un Latvijas Universitātes pētnieki sadarbībā ar Vides izglītības fonda Ekoskolu programmu un biedrību “Latvijas Mazpulki”.

Kampaņas mērķi

- Iegūt datus par augsnes bioloģiskās aktivitātes atšķirībām Latvijas zālājos, kas pētniekiem sniegs zināšanas, kā sekmīgāk nodrošināt zālāju saglabāšanu un skaidrot arī citiem to nozīmīgumu.

- Izglītot par augsnes un tajā dzīvojošo organismu nozīmi augsnes auglības un veselīguma uzturēšanā.

- Raisīt izpratni, ka augsne ir nozīmīgs un dzīvības pilns “neredzamais” resurss.

Vizuāli attēlota izpētes kampaņas “Dzīvā augsne” norise. Attēls: Vides risinājumu institūts.

Galvenais uzdevums

Vasaras sākumā

Katram dalībniekam mēs nosūtīsim 8 tējas maisiņus. Tie būs jānosver un jāierok augsnē – pļavā, mauriņā vai ganībās. Ierokot maisiņus, dalībniekiem būs jānovērtē augsnes struktūra un, izmantojot viedtālruni, jānosaka ierakto maisiņu atrašanās vietas koordinātas.

Vasaras laikā

Jūlijā un augustā piedāvāsim iespēju piedalīties tiešsaistes pasākumos, kuros zinātnieki stāstīs par kampaņu “Dzīvā augsne” un rosinās izzināt augsnē mītošo radību daudzveidību.

Vasaras noslēgumā

Kampaņas dalībniekiem būs jāizrok tējas maisiņi un jānovērtē, cik ļoti ir sadalījies tējas sastāvs maisiņos. Kampaņas gaitā iegūtos rezultātus (tējas maisiņu svaru, atrašanās vietas koordinātes u.c.) dalībnieki nodos zinātniekiem, kuri turpinās augšņu izpēti.

Kampaņā veicamās aktivitātes ir izstrādātas tā, lai dalībnieki tās varētu veikt patstāvīgi. Darbu veikšanai mēs nodrošināsim pētnieka rokasgrāmatu, video pamācības un nepieciešamos izpētes materiālus, piemēram, elektroniskos svariņus un tējas maisiņus. Katram dalībniekam pašam būs nepieciešams viedtālrunis un dažādi mājās atrodami darba rīki, piemēram, maza lāpstiņa vai liela karote rakšanai.

Jautājumu gadījumā sazināties ar kampaņas “Dzīvā augsne” koordinatori:

Signe Laizāne

+371 25468682

signe.laizane@vri.lv

 

Kampaņu “Dzīvā augsne” norisinās projekta “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” LIFE16 NAT/LV/000262 (GrassLIFE) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta ES LIFE+ programma, Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija, kā arī līdzfinansē projekta partneri.

Vairāk par projektu Grass LIFE lasi šeit.