Ģeoradars

Lai veiktu pazemes mērījumus bez fiziskas iejaukšanās, VRI pētnieki izmanto portatīvu tehnoloģiju - ģeoradaru.

Ģeoradaru pielieto zemes, ūdens vai citu virsmu skenēšanai nolūkā iegūt informāciju par apakšējo slāņu biezumu, sastāvu, dažādu pazemes veidojumu un ieslēgumu izvietojumu un apjomu. Piemēram, skenējot ūdens virsmu, ir iespējams iegūt ūdenstilpnes gultnes virsmas modeli un noteikt nogulu slāņa biezumu (2.attēls).

Ģeoradara darbības princips ir saistīts ar dažādu frekvenču antenu izmantošanu. VRI ģeoradara antenu darbības diapazons aptver no 300 līdz 900MHz.

1. attēls. 500MHz ģeoradara antena

2.attēls. 3D Alūksnes ezera sedimentu kartēšana, izmantojot ģeoradaru.