Lidmašīna

Pētniecības darbā VRI izmanto speciālajiem aviācijas darbiem paredzētu divmotoru lidmašīnu BN-2T-4S Defender. Tā darbojas kā platforma Novērošanas un vides monitoringa sensoru sistēmai ARSENAL.

Ar lidmašīnu iespējams iegūt daudzveidīgus un kvalitatīvus datus par dažādām dabas ekosistēmām (sauszemi, saldūdeņiem, jūru). Tā ļauj piekļūt cilvēkam grūti pieejamām (mitrām, kalnainām, aizaugušām u.c.) teritorijām un iegūt datus par vides stāvokli ievērojami īsākā laika posmā nekā tas būtu iespējams no zemes.

Lidmašīnas operators ir SIA „Meža īpašnieku konsultatīvais centrs” (Gaisa kuģa ekspluatanta apliecība Nr. LVA-SAD/005, Licence par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus Nr. 2015-1).