Novērošanas un Vides Monitoringa Sensoru Sistēma ARSENAL

Vides risinājumu institūts ir attīstījis pasaules līmenī unikālu attālās izpētes tehnoloģiju sistēmu ARSENAL, kas paredzēta lietošanai uz dažādām aviācijas platformām (lidmašīnas, helikoptera).

ARSENAL ir astoņu savstarpēji integrētu sensortehnoloģiju kopums, ar kura palīdzību iespējams iegūt daudzpusīgu un kvalitatīvu informāciju par sauszemes, jūras un saldūdeņu ekosistēmām, to struktūru, ķīmisko sastāvu un telpiskajiem rādītājiem.

Attēls: VRI

ARSENAL sensorsistēmu kopējais darbības diapazons. Attēls: VRI

Balstoties uz ARSENAL iegūto datu analīzi, VRI izstrādā inovatīvus un praktiski pielietojamus vides problēmu risinājumus tādās nozarēs kā  ainavu un teritorijas plānošana, kosmosa tehnoloģiju simulēšana, bioloģiskās daudzveidības novērtēšana, putnu un dzīvnieku uzskaite, vēstures mantojuma saglabāšana, mežu apsaimniekošana, ūdens resursu apsaimniekošana un citās.

Ar piemēriem par ARSENAL datu pielietojumu vides problēmu izpētē un risinājumu izstrādē iespējams iepazīties sadaļā Projekti