Jaunumi

Marts – jauno zilpodžu stādiņu aprūpes laiks

30.03.2022
 

 

Martā projekta “Audu kultūru pielietojuma izpēte apdraudēto ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai” galvenā aktivitāte ir jūrmalas zilpodžu (Eryngium maritimum L.) pārstādīšana no mēģenēm augsnes substrātā. Šobrīd zilpodzes stādi augsnē jau iejutušies un klimata kamerā gaida pārstādīšanu izmēģinājumu laukos, kas varētu notikt maijā. Par to, kā norit zilpodžu pavairošana In vitro un mēģenes augu pārstādīšana, īsā sarunā pastāsta projekta zinātiskā vadītāja un Vides risinājumu institūta vadošā pētniece Dr. Ieva Mežaka! 
 
Pagājušajā vasarā mūsu izmēģinājumu laukos jau ievācām kvalitatīvu jūrmalas zilpodžu ražu. Lūdzu pastāsti, kādēļ šogad maijā atkal stādīsim jaunas zilpodzes! 
Tieši tā, šis būs jau otrais jūrmalas zilpodžu izmēģinājumu cikls. Pirmajā ciklā pirms gada izmēģinājumu laukos izstādījām augus no 3 Latvijā ievāktu zilpodžu merikloniem. Šogad izmēģinājumu laukos papildus stādīsim stādus, kuru mātes augi iegūti ārpus Latvijas – Igaunijā, Vācijā, Itālijā un Apvienotajā Karalistē.  
 
Jūrmalas zilpodzes stāds mēģenē. Attēls: VRI
 
 
Kas ir meriklons? Un kādēļ nepieciešams testēt arī ārpus Latvijas ievāktu augu meriklonu potenciālu? 
Meriklons ir augs, kas iegūts, pavairojot mātes auga spraudeņus. Ārpus Latvijas iegūtu mātesaugu merikloni tiek testēti, lai atrastu produktīvāko un kvalitatīvāko jūrmalas zilpodžu genotipu, kuru iespējams veiksmīgi kultivēt lauksaimniecības zemē. Pētīts tiek arī ķīmiskas sastāvs gan mēģenē izaugušam stādam, gan no lauka ievāktam augam. Šādi vēlamies saprast, vai iespējams noteikt augu kvalitāti un atlasīt vēlamos genotipus vēl pirms to iestādīšanas augsnē.  
 
Paralēli tam, kā izmēģinājumu laukos tiks stādīti jaunie zilpodzes stādi, dobēs lapos arī pērn sastādītās jūrmalas zilpodzes. Liela daļa zilpodžu tika ievākta jau pagājušajā gadā. Saki, ko plānots iesākt ar uz lauka palikušajām zilpodzēm? 
Mēs vēlamies salīdzināt, kā mainās auga ķīmiskais sastāvs atkarībā no tā vecuma. Mums ir plaša datu kopa, kas raksturo pērn ievākto zilpodžu produktivitāti un ķīmisko sastāvu. Plānojam šo datu kopu salīdzināt ar divus gadus augušo zilpodžu rezultātiem.  
Zilpodžu stādu sakņu sistēma mēģenes barotnē. Attēls: VRI
 
Kādēļ zilpodzes ir vērtīgas? 
Tās izsenis lietotas aknu slimību ārstēšanā. Tāpat šim augam ir potenciāls kosmētikas izejvielu ražošanā. Tā kā augs ir aizsargājams gan Latvijā, gan pārējās Baltijas valstīts, jārod veidi, kā kultivēt to lauksaimniecības apstākļos, lai iegūtu zilpodzē mītošās aktīvās vielas, neiejaucoties vērtīgās dzīvotnēs.   
Zilpodzes stādiņi augsnes substrātā Vides risinājumu institūta klimata kamerā. Attēls: VRI
 
Apdraudēto ārstniecības augu pavairošanas tehnoloģijas tiek izstrādātas projekta “Audu kultūru pielietojuma izpēte apdraudēto ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai” (Nr. 1.1.1.1/19/A/083) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros. 

Atpakaļ