Par institūtu

"You cannot discover new oceans unless you have the courage to lose sight of the shore"

/Andre Gide/

Mēs pieņemam izaicinājumus un nebaidāmies risināt sarežģītas situācijas. Apvienojot vispusīgi domājošus Latvijas un ārvalstu zinātniekus, māksliniekus, praktiķus un moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas, mēs radām inovatīvus risinājumus kompleksām vides problēmām un ilgtspējīgai dabas resursu izmantošanai.

Savu darbību balstām daudznozaru pieejā. Mūsu komandā strādā zinātnieki un praktiķi no tādām nozarēm kā bioloģija, ķīmija, hidroloģija, vides zinātne, fizika, matemātika, datorzinātne, ainavu plānošana, mežsaimniecība, u.c. Viena no Vides risinājumu institūta (VRI) pamata vērtībām ir atvērtība un vēlme mācīties. Tāpēc pie mums darbojas ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu speciālisti. Pastāvīgi veidojam sadarbības projektus un zināšanu apmaiņu ar partneriem Eiropā un citās pasaules daļās.

VRI darbības modeli nosaka domāšanas veids – spēt paskatīties uz apkārtējo vidi plašākā kontekstā, ieraudzīt lietu un procesu savstarpējo mijiedarbību un kopīgiem spēkiem uzlabot dzīves kvalitāti ne tikai sev, bet arī turpmākajām paaudzēm.

VRI Dzimumu līdztiesības plāns pieejams šeit